Baggrunden for An Investigation of Citizen ICT Safety and Security Awareness

Projektet vil beskæftige sig med at udvikle og anvende et nyt koncept til at lave undersøgelser på. Målet er at skabe ny viden om, hvordan borgerne reagerer i forhold til it-spørgsmål omkring sikkerhed - og at finde ud af, hvordan kommunikationen til borgerne kan forbedres.


Kommunikationen til de kritiske grupper

Et af problemerne ved eksisterende programmer er, at kommunikationen til borgerne ikke er god nok. Leverandørerne af programmerne tror, at brugerne ved mere, end de egentlig gør. Programmerne er ikke indrettet efter brugeren og tager ikke udgangspunkt i den enkeltes behov.

En gruppe på mindst 2500 tilfældige danskere vil blive adspurgt, og fokus kommer til at ligge på særligt kritiske grupper som børn og unge under uddannelse, ældre mennesker, kontormedarbejdere uden it-træning, husmødre uden nuværende forbindelse til arbejdsmarkedet og små og mellemstore virksomheder med få midler til træning i it. Desuden vil gruppen opbygge et billede af, hvordan sikkerhedssituationen ser ud generelt i Europa.


Mobilt laboratorium

I undersøgelserne bruges et mobilt laboratorium, der kan simulere en række virkelige og realistiske sikkerhedssituationer, der skal fremkalde umiddelbare reaktioner fra borgeren. De umiddelbare reaktioner hjælper med til at fastslå, hvordan situationen indvirker på borgeren.

Ud fra spørgeskemaer, interviews og simulationsoplevelser bliver der skabt en klarhed om, hvordan det står til med borgernes viden inden for it-sikkerhed.


Hjælp til at gennemskue processerne

Mange borgeres mailbokse er fyldt med spam-mail, som opfordrer dem til at klikke på et link, der lader til at tilbyde en ydelse. Under linket kan borgeren for eksempel opleve at blive bedt om sit password til sin hotmailadresse - mod til gengæld at modtage alt fra nyhedsmails til en velkomstgave i en eller anden klub. I virkeligheden lukker borgeren en fremmed ind på sin hotmailkonto. Den fremmede får adgang til alt, hvad der ligger af korrespondance med fx bank, Skat, rejsebureauer, virksomhedsoplysninger eller flybilletbestillinger.

CIT-AWARE gruppen vil undersøge, hvor og hvorfor det går galt med sikkerhedskommunikationen. Undersøgelsesformen, der tager udgangspunkt i borgerens oplevelser, skal gøre dem i stand til at finde ud af, hvor der skal sættes ind, så sikkerheden forbedres.

Den nye viden skal hjælpe med at løfte danskernes samlede sikkerhedsniveau, når det gælder informations- og kommunikationsteknologier.

 

Projektets budget er på 2 millioner kroner.
Startdato for projektet var 14. februar 2007.

Deltagere på projektet
Robin Sharp (forskningsleder)
Lisa Gjedde
Preben Andersen
Helle Meldgaard

Link til projektets hjemmeside
www.citaware.dk

Print Tip en ven
Senest opdateret: 09/10/07