Borgernes IT-sikkerhed er en fælles betegnelse for tre forskningsprojekter, der skal forbedre sikkerheden i borgernes omgang med it i hverdagen.

Formålet er at sætte fokus på borgernes mulighed for at forstå og anvende sikkerhed i forbindelse med it og internet i hverdagen. Det er meningen, at de tre projekter skal teste nye modeller, metoder, værktøjer og kommunikations-former for på den måde at styrke borgernes muligheder for mere sikker adfærd.

Projekterne laver både sikkerhedsløsninger der er brugbare for hele befolkningen og skaber samtidig seriøs og nyskabende forskning på området.

 

IT Security for Citizens udvikler en brugervenlig mobil prototype, der har bedre sikkerhed end de løsninger der anvendes i dag. En blanding af den nyeste viden om kryptering og om brugbarhed og forståelighed af IT systemer skal skabe en sikkerhedshjælp, som borgeren kan have i lommen og som hurtigt og nemt kan anvendes over hele verden. Gruppens samarbejdspartnere er Danske Bank, TDC, PBS, Giritech, Cryptomathic, Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet og bestyrelsen i Alexandra Instituttets 'Center for It-sikkerhed'.

 


Aspects of Secutiry for Citizens
udvikler en ny type sikkerhedsværktøj, der skal hjælpe borgeren med at overskue og gennemskue, når it-sikkerheden svækkes. Værktøjet skal kunne hjælpe borgere, der har begrænset teknisk indsigt. Med udgangspunkt i eksisterende løsninger laves et værktøj, der virker som kontrollør i forhold til it-sikkerheden. Gruppens samarbejdspartnere er Imperial College London og Danmarks Tekniske Universitet.

 


An Investigation of Citizen ICT Safety and Security Awareness
forsker i, hvad borgerne ved om it-sikkerhed, hvor vidt de kan udnytte denne viden i praksis, og hvordan de kan gøres mere bevidst om emnet og lære at opføre sig mere hensigtsmæssigt.  Foruden en traditionel undersøgelse baseret på spørgeskemaer og interviews, benyttes en ny teknik baseret på simulationer af virkelige situationer, som it-brugere ofte kommer ud for.  Herved kan man ikke blot konstatere, hvordan borgerne reagerer, men også give dem gode råd, der er tilpasset deres baggrundsviden og behov. Gruppens samarbejdspartnere er Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning og Danmarks Tekniske Universitet.

Print Tip en ven

IT Security for Citizens

Projektets forskningsleder
Ivan Bjerre Damgård

Projektet hedder ITSCI.
Projektets hjemmeside

Aspects of Security for Citizens

Projektets forskningsleder
Flemming Nielson

Projektet hedder
ASC.
Projektets hjemmeside

An Investigation of Citizen ICT Safety and Security Awareness

Projektets forskningsleder
Robin Sharp

Projektet hedder CIT-AWARE.
Projektets hjemmeside

Senest opdateret: 28/01/09